Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018:

W związku z planowanym na 25 maja 2018r. wejściem w życie RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przekazujemy Państwu informację dotyczącą danych osobowych. W swoich bazach posiadamy dane pochodzące z:

 1. Sklep Internetowy - każdy użytkownik, który robi zakupy w Sklepie Online K-Link Poland posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie własnego konta w sklepie serwisu umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie „kroku” związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy zamawiającego. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie użytkownika, a także zmiana danych.
 2. Logi serwera - zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją sklepem, jak również w celach statystycznych. Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 3. Pliki cookies – cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. Pozwalają nam one na dostarczeniu informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Istnieje możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki – utrudni to, lecz nie uniemożliwi korzystania ze sklepu. Informacje pochodzące z cookies mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Administratorem Twoich danych osobowych jest K-LINK POLAND Aldona Bialik, ul. Wandy Rutkiewicz 19, 50-571 Wrocław. NIP: 8981584736 (określane w tej polityce jako „K-Link”). 
K-Link chroni prywatność swoich dystrybutorów. Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/976) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO. 
K-Link przetwarza dane osobowe przekazane dobrowolnie przez dystrybutorów w celu umożliwienia pełnej i efektywnej komunikacji pomiędzy firmą K-Link Poland a dystrybutorem w zakresie wysyłki produktów, rozliczeń finansowych, naliczania punktów BV, prowizji dystrybutorskich i promowania najbardziej aktywnych dystrybutorów poprzez programy motywacyjne. 
K-Link dba o bezpieczeństwo danych osobowych, chroni je przez dostępem osób nieupoważnionych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 8. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 
 

Warto pamiętać

 1. Po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link „wyloguj” znajdujący się po prawej stronie pod przyciskiem koszyk.
 2. Nikomu nie udostępniaj login i hasło do Twojego konta.
 3. Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników z prośbą o udostępnienie nam takich danych jak login lub hasło. W sieci jest wiele osób które mogą chcieć uzyskać od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.

Usuwanie danych

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez sklep K-Link Poland.